ลูกสาวเล่นซนจนผนังเป็นรู และวิธีการลงโทษของคุณแม่ได้ทำให้ชาวเน็ตประทับใจ

การเลี้ยงลูกให้เติบโตขึ้นมาเป็นคนดีและมีความสุขไม่ใช่เรื่องง่ายเลย เพราะจะต้องไม่สอนพวกเขาด้วยวิธีการหรือกฎที่ตึงหรือหย่อนเกินไปมาก จะต้องมีความพอดีในด้านต่างๆ รวมไปถึงการลงโทษด้วยเช่นกัน

Continue reading