แห่กราบไหว้ พระพุทธลอยน้ำ มาขึ้นหน้าวัด

พระพุทธรูป ถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของคนไทย หากใครที่นับถือศาสนาพุทธเชื่อได้เลยว่าบ้านนั้นจะต้องมีไว้บูชากราบไหว้ พบเจอที่ใดก็ต้องเข้ากราบไหว้ เหมือนดังครั้งนี้ มีเพื่อนชาวเฟสบุ๊คท่านนึง ได้โพสต์ว่าได้พบเห็นพระพุทธรูปลอยน้ำมา แล้วบังเอิญมาขึ้นและพบเห็นที่บริเวณหน้าวัด ช่างมหัศจรรย์ใจจริง พระพุทธรูปมา ขึ้นที่หน้าวัดเหมือนท่านอยากอยู่วัดนี้หรืออย่างไร

Continue reading