ยูเนสโกประกาศยกย่องให้ หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต เป็นบุคคลสำคัญของโลก

เป็นเรื่องราวดีๆของประเทศไทย ที่มีบูรพาจารย์ผู้ปฏิบัติเพื่อศาสนาและ ปฏิบัติตนตามแนวทางคำสอนพระศาสดาอย่างเคร่งครัด อย่างหลวงปู่มั่น ที่หลายๆท่านนับถือ ท่านนั้นมีลูกศิษย์มากมายหลากหลายสมณจริงๆ

Continue reading