เคล็ดลับการใช้คอมพิวเตอร์ ที่จะทำให้ชีวิตของเราสะดวกมากขึ้น

ความคล่องแคล่วในการใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของแต่ละคนมีระดับที่แตกต่างกัน บางคนอาจใช้งานได้แค่ขั้นพื้นฐาน บางคนอาจใช้ได้อย่างคล่องแคล่ว แต่บางคนก็มีความสามารถในการใช้ได้อย่างทะลุปรุโปร่งเลยทีเดียว

Continue reading