ชายเบื่อหน่ายข่าวร้ายจึง วาดภาพการ์ตูนเพื่อกระจายข่าวด้านบวกจากทั่วมุมโลก

โลกเรา ณ ปัจจุบันนี้ช่างเต็มไปด้วยเรื่องราวที่ยิ่งอ่านยิ่งทำให้เป็นทุกข์ สะท้อนถึงความเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมของคนไปในทางที่แย่ลงทุกวันทุกวันแต่นั่นก็ไม่ใช่ทั้งหมดของโลกใบนี้ เพราะโลกของเรานั้นยังมีเรื่องราวดีดีหลงเหลืออยู่

Continue reading